ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Ανατολικές επιρροές στην ελληνική σκέψη και τον δυτικό πολιτισμό:
Η καταγωγή της ελληνικής φιλοσοφίας


Εκδόσεις Σοκόλη
Αριθμός σελίδων: 890
Θέμα: Συγκριτική φιλοσοφία, θρησκεία, θρησκειολογία, ανατολική σκέψη, αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Σκληρό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 24x17
ISBN  978-618-5139-32-2
Από πού έλκει την καταγωγή της η ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη; Σε ποιον βαθμό έχουν επηρεαστεί οι ιδέες και τα πολιτισμικά επιτεύγματα της Δύσης από τις θρησκείες, τον στοχασμό και γενικότερα την κουλτούρα της Ανατολής; Το βιβλίο αποδομεί στο σύνολό τους τα επιχειρήματα ξένων συγγραφέων που υποστηρίζουν την ανατολική καταγωγή της ελληνικής φιλοσοφίας και τεκμηριώνει τη θέση ότι η τελευταία συνιστά κλειστό αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα, μη συνδεδεμένο με άλλα συστήματα κατά οιονδήποτε ουσιαστικό τρόπο.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
© 2016 Νίκος Μαυράκης